Wszystko

Studia Miejskie, t. 10
Rabat:50 %
5,25 zł
Studia Miejskie,  t. 1:  Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast
Rabat:50 %
8,40 zł
Studia Miejskie t. 15,
Rabat:50 %
5,25 zł
Studia Miejskie t. 13,
Rabat:50 %
5,25 zł
Studia Miejskie t. 12
Rabat:50 %
6,30 zł
Studia i Szkice Slawistyczne nr XII
Rabat:50 %
7,02 zł
Studia i Szkice Slawistyczne nr XI. NA POGRANICZU NAUK I KULTUR.Tom poświęcony Profesorowi Bronisławowi Kodzisowi
Rabat:50 %
15,66 zł
Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. T. 4: Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności
Rabat:50 %
14,18 zł
Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej
Rabat:50 %
11,03 zł
Studenckie Spotkania Odrzańskie 2013 "Woda – Człowiek – Środowisko"
Rabat:50 %
8,93 zł
Stefania Mazurek. Biografia pedagogiczna (STUDIA I MONOGRAFIE NR 460)
Rabat:50 %
14,18 zł
Stance in press discourse: The case of Poles and Poland in the Guardian STUDIA I MONOGRAFIE NR 514
Rabat:50 %
8,93 zł
Stan i zagrożenia drzew pomnikowych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (STUDIA I MONOGRAFIE NE 482)
Rabat:50 %
5,25 zł
Środowisko proksemiczne komunikacji edukacyjnej
Rabat:50 %
11,03 zł
Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych
Rabat:50 %
8,40 zł
Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce
Rabat:50 %
6,83 zł
Spór o psychologię eksperymentalną w dyskusjach filozoficznych na początku XX wieku (STUDIA I MONOGRAFIE NR 442)
Rabat:50 %
9,45 zł
Socjologia regionu i społeczności lokalnych. Antologia
Rabat:50 %
19,43 zł
Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 3
Rabat:50 %
7,88 zł
Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 2
Rabat:50 %
9,45 zł