Wszystko

Zmierzch Herdera. Filologiczne podstawy slawistyki

Zmierzch Herdera. Filologiczne podstawy ...

Autor: Baluch Jacek, Pająk Aleksandra (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-425-0 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 162 Wydawnictwo: WUO; OTPN ...

Rabat: 50 %
6,83 zł
Zarządzanie wiedzą w szpitalach publicznych. Identyfikacja poziomu i kierunki doskonalenia, (Stud. i Mon. Nr 485)

Zarządzanie wiedzą w szpitalach publiczn...

Autor: Krawczyk-Sołtys Agnieszka ISBN: 978-83-7395-531-8 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 418 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
20,48 zł
Zagadnienie empirycznych podstaw etyki. Studium krytyczne metaetyki posthume'owskiej

Zagadnienie empirycznych podstaw etyki. ...

Autor: Pietrzak Marcin ISBN: 978-83-7395-494-6 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 178 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego

Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarcz...

Autor: Mikołajewicz Zbigniew (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-457-1 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 362 Wydawnictwo: UO, PTE Opole ...

Rabat: 50 %
15,23 zł
Wykorzystanie metod statystycznych do opisu akumulacji 137Cs w glebach (STUDIA I MONOGRAFIE NR 495)

Wykorzystanie metod statystycznych do op...

Autor: Ziembik Zbigniew ISBN: 978-83-7395-572-1 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 154 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,88 zł
Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 501)

Wybrane zagadnienia oceny jakości system...

Autor: Czerwiński Adam, Krzesaj Marcin ISBN: 978-83-7395-590-5 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 164 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,40 zł
Wybrane problemy nauki i nauczania prawa

Wybrane problemy nauki i nauczania prawa...

Autor: Kozerska Ewa, Sadowski Piotr, Andrzej Szymański ( ISBN: 978-83-7395-401-4 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 296 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
19,43 zł
Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne

Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawn...

Autor: Kozerska Ewa, Sadowski Piotr, Szymański Andrzej (r ISBN: 978-83-7395-570-7 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 402 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
17,33 zł
Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania (wybrane zagadnienia (STUDIA I MONOGRAFIE NR 508)

Władza, media i pieniądze. Amerykańska e...

Autor: Czapnik Sławomir ISBN: 978-83-7395-608-7 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 232 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,55 zł
WieloPolska. Nowe struktury - nowe zróżnicowania

WieloPolska. Nowe struktury - nowe zróżn...

Autor: Szczepański Marek S., Śliz Anna (red. nauk.) ISBN: 978-83-01-16369-3 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 260 Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa ...

Rabat: 50 %
11,03 zł
W stronę silnego państwa. Koncepcje ustrojowe prawników obozu rządzącego w Polsce 1926-1939

W stronę silnego państwa. Koncepcje ustr...

Autor: Srokosz Jacek ISBN: 978-83-63910-02-0 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 392 Wydawnictwo: AT Wydawnictwo / AT Group - Kraków ...

Rabat: 50 %
19,43 zł
Vademecum leksyki rosyjskiego języka biznesu. (Książka elektroniczna na CD)

Vademecum leksyki rosyjskiego języka biz...

Autor: Witkowska-Lewicka Franciszka, Dereń Bożena ISBN: 83-7395-211-X Format: A5 Rok wydania: 2006 Liczba stron: CD Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,88 zł
Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego

Uwarunkowania i instrumenty polityki roz...

Autor: Mikołajewicz Zbigniew (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-456-4 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 188 Wydawnictwo: UO, PTE Opole ...

Rabat: 50 %
7,88 zł
Uwarunkowania i efekty nauczania-uczenia się wiedzy o społeczeństwie (STUDIA I MONOGRAFIE NR 453)

Uwarunkowania i efekty nauczania-uczenia...

Autor: Wereszczyńska Katarzyna ISBN: 978-83-7395-450-2 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 326 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
16,28 zł
Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych

Usługi finansowe w zarządzaniu finansami...

Autor: Bogacka-Kisiel Ewa (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-483-0 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 206 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Unikatowość festiwali im. Ignaza Reimanna w Wambierzycach i Krosnowicach w propagowaniu jego twórczości we współczesnej muzyce koncertowej i liturgicznej [zawiera CD] (STUDIA I MONOGRAFIE NR 491)

Unikatowość festiwali im. Ignaza Reimann...

Autor: Biliński Marian ISBN: 978-83-7395-562-2 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 138 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
13,13 zł
Tragedia w kopalni. Kulturowe konteksty katastrof i wypadków górniczych (STUDIA I MONOGRAFIE NR 502)

Tragedia w kopalni. Kulturowe konteksty ...

Autor: Świtała-Trybek Dorota ISBN: 978-83-7395-591-2 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 348 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
17,33 zł
Tradycje i perspektywy edukacji. Czesko-polskie studia pedagogiczne, t. 6

Tradycje i perspektywy edukacji. Czesko-...

Autor: Karcz-Taranowicz Eugenia (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-615-5 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 202 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej

Tożsamość a język w perspektywie slawist...

Autor: Gajda Stanisław (red.) ISBN: 978-83-86881-51-2 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 410 Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski Instytut Filologii Polskiej ...

Rabat: 50 %
17,33 zł
The Problems and Career Prospects of the Young. Selected Social and Legal Issues

The Problems and Career Prospects of the...

Autor: Rostropowicz-Miśko Marta (ed.) ISBN: 978-83-7395-530-1 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 124 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
5,78 zł
The lichen biota of Opole Silesia (South Poland). Part 1. The list of lichen species (STUDIA I MONOGRAFIE NR 431)

The lichen biota of Opole Silesia (South...

Autor: Leśniański Grzegorz Z. ISBN: 978-83-7395-383-3 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 162 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,88 zł
The interpersonal stage in academic written discurse (STUDIA I MONOGRAFIE NR 477)

The interpersonal stage in academic writ...

Autor: Szymańska Jolanta ISBN: 978-83-7395-497-7 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 150 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,35 zł
Teoretyczno-praktyczne konteksty resocjalizacji penitencjarnej skazanych

Teoretyczno-praktyczne konteksty resocja...

Autor: Kowalczyk Danuta, Snopek Mariusz (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-677-3 Format: B5 Rok wydania: 2015 Liczba stron: 200 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,40 zł
Szkolnictwo średnie na Górnym Śląsku na tle reform oświatowych w Prusach od połowy XVIII wieku do początku XX wieku. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 458)

Szkolnictwo średnie na Górnym Śląsku na ...

Autor: Kwiatek Jolanta ISBN: 978-83-7395-461-8 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 338 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
16,80 zł
Stylistyka XXIII. Dyskurs i styl - Discourse and style

Stylistyka XXIII. Dyskurs i styl - Disco...

Autor: Malinowska Ewa (red. nauk.) ISSN: 1230-2287 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 546 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
23,76 zł
Stylistyka XXII. Styl w kulturze - Style in Culture

Stylistyka XXII. Styl w kulturze - Style...

Autor: Malinowska Ewa (red. nauk.) ISSN: 1230-2287 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 542 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
23,76 zł
Stylistyka XXI. Styl narodowy - National Style

Stylistyka XXI. Styl narodowy - National...

Autor: Gajda Stanisław (red. nauk.) ISSN: 1230-2287 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 450 Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski Instytut Filologii Polskiej ...

Rabat: 50 %
20,52 zł
Studia socjolingwistyczne

Studia socjolingwistyczne

Autor: Lubaś Władysław ISBN: 978-83-8688-163-5 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 422 Wydawnictwo: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO ...

Rabat: 50 %
21,00 zł
Studia Slavica z. XVIII/1

Studia Slavica z. XVIII/1

Autor: Raclavská Jana, Czaplińska Joanna (red. nauk.) ISSN: 1803-5663 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 204 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ostrawskiego ...

Rabat: 50 %
9,18 zł
Studia Slavica z. XVII/2

Studia Slavica z. XVII/2

Autor: Czaplińska Joanna , Raclavská Jana (red. nauk.) ISBN: 798-83-7395-564-6 ISSN: 1803-5663 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 260 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,34 zł
Studia Slavica z. XVII/1

Studia Slavica z. XVII/1

Autor: Raclavská Jana, Czaplińska Joanna (red. nauk.) ISSN: 1803-5663 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 238 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ostrawskiego ...

Rabat: 50 %
10,26 zł
Studia Slavica z. XVI

Studia Slavica z. XVI

Autor: Wieczorek Aleksandra, Raclavská Jana (red. nauk.), ISBN: 978-83-7395-529-5 ISSN: 1803-5663 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 534 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
23,76 zł
Studia Slavica z. XV

Studia Slavica z. XV

Autor: Czaplińska Joanna , Raclavská Jana (red. nauk.) ISBN: 978-80-7368-972-8 ISSN: 1803-5663 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 398 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
17,28 zł
Studia Miejskie, t. 9,

Studia Miejskie, t. 9,

Autor: Słodczyk Janusz, Szafranek Edyta (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-553-0 ISSN: 2082-4793 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 118 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
5,25 zł
Studia Miejskie, t. 8

Studia Miejskie, t. 8

Autor: Słodczyk Janusz (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-513-4 ISSN: 2082-4793 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 188 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,88 zł
Studia Miejskie, t. 6 Smart logistics w mieście

Studia Miejskie, t. 6 Smart logistics w ...

Autor: Słodczyk Janusz (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-502-8 ISSN: 2082-4793 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 122 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
5,40 zł
Studia Miejskie, t. 5

Studia Miejskie, t. 5

Autor: Słodczyk Janusz (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-501-1 ISSN: 2082-4793 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 146 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
6,48 zł
Studia Miejskie, t. 4: Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku

Studia Miejskie, t. 4: Procesy urbaniza...

Autor: Słodczyk Janusz, Śmigielska Maria (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-436-6 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 304 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
13,50 zł
Studia Miejskie, t. 2: Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej

Studia Miejskie, t. 2: Funkcje miast jak...

Autor: Słodczyk Janusz, Dembicka-Niemiec Agnieszka (red. ISBN: 978-83-7395-403-8 ISSN: 2082-4793 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 296 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,96 zł
Studia Miejskie, t. 11

Studia Miejskie, t. 11

Autor: Słodczyk Janusz (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-588-2 ISSN: 2082-4793 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 116 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
5,25 zł
Studia Miejskie, t. 10

Studia Miejskie, t. 10

Autor: Słodczyk Janusz (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-574-5 ISSN: 2082-47-9 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 114 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
5,25 zł
Studia Miejskie, t. 1: Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast

Studia Miejskie, t. 1: Koncepcje i ins...

Autor: Słodczyk Janusz, Szafranek Edyta (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-404-5 ISSN: 2082-4793 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 382 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,40 zł
Studia Miejskie t. 15,

Studia Miejskie t. 15,

Autor: Słodczyk Janusz (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-647-6 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 134 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
5,25 zł
Studia Miejskie t. 13,

Studia Miejskie t. 13,

Autor: Słodczyk Janusz (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-620-9 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 122 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
5,25 zł
Studia Miejskie t. 12

Studia Miejskie t. 12

Autor: Słodczyk Janusz (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-611-7 ISSN: 2082-4793 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 146 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
6,30 zł
Studia i Szkice Slawistyczne nr XII

Studia i Szkice Slawistyczne nr XII

Autor: Giej Maria (red. nauk.) ISSN: 1644-4191 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 154 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,02 zł
Studia i Szkice Slawistyczne nr XI. NA POGRANICZU NAUK I KULTUR.Tom poświęcony Profesorowi Bronisławowi Kodzisowi

Studia i Szkice Slawistyczne nr XI. NA P...

Autor: Giej Maria, Wielg Tomasz (red. nauk.) ISSN: 1644-4191 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 350 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
15,66 zł
Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. T. 4: Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności

Studia i rozprawy z pedagogiki resocjali...

Autor: Kowalczyk Danuta, Mudrecka Irena (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-550-9 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 338 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
14,18 zł
Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej

Studia i rozprawy z pedagogiki resocjali...

Autor: Jasiński Zenon, Mudrecka Irena (red.) ISBN: 83-7395-064-8 Format: B5 Rok wydania: 2004 Liczba stron: 258 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,03 zł
Studenckie Spotkania Odrzańskie 2013 "Woda – Człowiek – Środowisko"

Studenckie Spotkania Odrzańskie 2013 "Wo...

Autor: Wiatkowski Mirosław (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-538-7 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 208 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Stefania Mazurek. Biografia pedagogiczna (STUDIA I MONOGRAFIE NR 460)

Stefania Mazurek. Biografia pedagogiczna...

Autor: Sapia-Drewniak Eleonora ISBN: 978-83-7395-463-2 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 282 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
14,18 zł
Stance in press discourse: The case of Poles and Poland in the Guardian STUDIA I MONOGRAFIE NR 514

Stance in press discourse: The case of P...

Autor: Wilk Przemysław ISBN: 978-83-7395-629-2 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 182 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Stan i zagrożenia drzew pomnikowych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (STUDIA I MONOGRAFIE NE 482)

Stan i zagrożenia drzew pomnikowych na t...

Autor: Borecka Krystyna, Gołąbek Elżbieta, Sławiński Jaro ISBN: 978-83-7395-525-7 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 96 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
5,25 zł
Środowisko proksemiczne komunikacji edukacyjnej

Środowisko proksemiczne komunikacji eduk...

Autor: Sztejnberg Aleksander ISBN: 978-83-7395-218-8 Format: B5 Rok wydania: 2007 Liczba stron: 220 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,03 zł
Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych

Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak two...

Autor: Ganczarska Małgorzata ISBN: 978-83-7395-627-8 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 172 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,40 zł
Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce

Społeczno-ekonomiczne determinanty konsu...

Autor: Łangowska-Szczęśniak Urszula, Bobrowska Agnieszka ISBN: 978-83-7395-437-3 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 158 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
6,83 zł
Spór o psychologię eksperymentalną w dyskusjach filozoficznych na początku XX wieku (STUDIA I MONOGRAFIE NR 442)

Spór o psychologię eksperymentalną w dys...

Autor: Alechanowicz Iwona ISBN: 978-83-7395-408-3 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 190 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,45 zł
Socjologia regionu i społeczności lokalnych. Antologia

Socjologia regionu i społeczności lokaln...

Autor: Szczepański Marek S., Śliz Anna, Geisler Robert, C ISBN: 978-83-7395-396-3 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 456 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
19,43 zł
Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 3

Słownik metod, technik i form pracy socj...

Autor: Weissbrot-Koziarska Anna, Dąbrowska-Jabłońska Iwon ISBN: 978-83-7395-606-3 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 176 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,88 zł
Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 2

Słownik metod, technik i form pracy socj...

Autor: Weissbrot-Koziarska Anna, Dąbrowska-Jabłońska Iwon ISBN: 978-83-7395-545-5 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 186 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,45 zł
Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część III

Skrypt do praktycznej nauki języka rosyj...

Autor: Chlebda Barbara, Danecka Irena ISBN: 978-83-7395-414-4 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 218 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

22,05 zł
Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część I

Skrypt do praktycznej nauki języka rosyj...

Autor: Barbara Chlebda, Irena Danecka, Tamara Milutina ISBN: 978-83-7395-472-4 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 258 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

29,40 zł
Skryby z charyzmą. Estetyka biedermeieru a tożsamość górnośląska (STUDIA I MONOGRAFIE NR 507),

Skryby z charyzmą. Estetyka biedermeieru...

Autor: Kossakowska-Jarosz Krystyna ISBN: 978-83-7395-605-6 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 258 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,60 zł
Rynkowe i społeczne efekty konsumpcji

Rynkowe i społeczne efekty konsumpcji

Autor: Hanusik Krystyna, Dudek Aleksandra (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-438-0 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 152 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
6,30 zł
Russian borrowings in English: A dictionary and corpus study. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 497)

Russian borrowings in English: A diction...

Autor: Podhajecka Mirosława ISBN: 978-83-7395-581-3 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 292 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
14,18 zł
Rotacyjna prezydencja Rady Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Analiza ról prezydencji w okresie przejściowym. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 504)

Rotacyjna prezydencja Rady Unii Europejs...

Autor: Rafał Riedel ISBN: 978-83-7395-598-1 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 240 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,08 zł
Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców

Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji ...

Autor: Brągiel Józefa, Górnicka Beata (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-607-0 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 286 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,60 zł
Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania

Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawnoś...

Autor: Brągiel Józefa, Górnicka Beata (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-597-4 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 298 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

25,20 zł
Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego R. X (2014),

Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu ...

Autor: Matwiejczuk Wanda, Szewczyk-Kłos Danuta (red. nauk ISSN: 1506-588X Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 100 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
5,25 zł
Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego R. IX (2012)

Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu ...

Autor: Matwiejczuk Wanda, Szewczyk-Kłos Danuta (red. nauk ISSN: 1506-588X Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 124 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
6,48 zł
Różnorodność form narracji w literaturze dawnej

Różnorodność form narracji w literaturze...

Autor: Rowińska-Szczepaniak Maria, Zagożdżon Joanna (red. ISBN: 83-7395-194-6 Format: B5 Rok wydania: 2006 Liczba stron: 144 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
3,15 zł
Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia (podręcznik) (wydanie drugie poprawione)

Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia (p...

Autor: Słodczyk Janusz ISBN: 83-88796-26-7 Format: B5 Rok wydania: 2003 Liczba stron: 310 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
18,38 zł
Przemiany na rynkach informacji (STUDIA I MONOGRAFIE NR 456)

Przemiany na rynkach informacji (STUDIA ...

Autor: Czerwiński Adam ISBN: 978-83-7395-459-5 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 226 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,03 zł
Przemiany demograficzne w regionie o nasilonej migracji zagranicznej na przykładzie województwa opolskiego (STUDIA I MONOGRAFIE NR 487)

Przemiany demograficzne w regionie o nas...

Autor: Dybowska Joanna ISBN: 978-83-7395-547-9 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 310 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
15,23 zł
Przejawy zachowań konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej

Przejawy zachowań konsumentów we współcz...

Autor: Łangowska-Szczęśniak Urszula, Bobrowska Agnieszka ISBN: 978-83-7395-552-3 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 142 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
6,30 zł
Prognozowanie w rolnictwie na podstawie wybranych modeli szeregów czasowych

Prognozowanie w rolnictwie na podstawie ...

Autor: Tłuczak Agnieszka ISBN: 978-83-7395-420-5 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 176 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,40 zł
Proces likwidacji działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w sferze publicznoprawnej w latach 1944-1965. Studium historyczno-prawne (STUDIA I MONOGRAFIE NR 434)

Proces likwidacji działalności charytaty...

Autor: Szymański Andrzej ISBN: 978-83-7395-393-2 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 264 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
13,13 zł
Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne

Prenatalny okres życia człowieka. Zagadn...

Autor: Lichtenberg-Kokoszka Emilia, Janiuk Ewa, Kierpal P ISBN: 978-83-7850-738-3 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 144 Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS - Kraków ...

Rabat: 50 %
6,83 zł
Prawa i Sprawiedliwości Rzeczpospolita Polska. Aksjologia, ustrój, uprawianie polityki, obywatelskie społeczeństwo (STUDIA I MONOGRAFIE NR 429)

Prawa i Sprawiedliwości Rzeczpospolita P...

Autor: Habuda Ludwik ISBN: 978-83-7395-371-0 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 226 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

22,05 zł
Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej

Pracownik socjalny. Wybrane problemy zaw...

Autor: Brągiel Józefa, Kurcz Alicja (red.) ISBN: 83-88796-92-5 Format: B5 Rok wydania: 2003 Liczba stron: 178 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
10,50 zł
Pozycja ofiary w procesie karnym - standardy europejskie a prawo krajowe

Pozycja ofiary w procesie karnym - stand...

Autor: Cielecki Tadeusz, Banach-Gutierrez Joanna Beata, S ISBN: 978-83-7462-176-2 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 246 Wydawnictwo: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Pol ...

Rabat: 50 %
10,50 zł
Poziom osiągnięć informatycznych gimnazjalistów ( STUDIA I MONOGRAFIE NR 509)

Poziom osiągnięć informatycznych gimnazj...

Autor: Nowak Janusz ISBN: 978-83-7395-609-4 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 142 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,35 zł
Poziom i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2007 na tle przemian społeczno-ekonomicznych (STUDIA I MONOGRAFIE NR 433)

Poziom i zróżnicowanie dochodów gospodar...

Autor: Hanusik Krystyna, Łangowska-Szczęśniak Urszula ISBN: 978-83-7395-392-5 Format: B5 Rok wydania: 2009 Liczba stron: 122 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
6,30 zł
Potyczki psyche i soma. Elementy socjologii ciała i aktywności fizycznej

Potyczki psyche i soma. Elementy socjolo...

Autor: Szczepański Marek S., Pawlicka Beata, Śliz Anna ISBN: 978-83-7395-410-6 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 112 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
5,25 zł
Posthumanizm a prawoznawstwo (STUDIA I MONOGRAFIE NR 492)

Posthumanizm a prawoznawstwo (STUDIA I M...

Autor: Sulikowski Adam ISBN: 978-83-7395-565-3 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 238 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,55 zł
Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy Podręcznego idiomatykon polsko-rosyjskiego (z. 1–5)

Polsko-rosyjski słownik par przekładowyc...

Autor: Chlebda Wojciech (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-575-2 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 756 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
39,90 zł
Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, Z. 6

Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, Z...

Autor: Chlebda Wojciech (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-601-8 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 180 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,88 zł
Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, nr 5

Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, n...

Autor: Chlebda Wojciech (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-413-7 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 240 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,98 zł
Pod znakiem Saturna. Topika melancholii w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej (STUDIA I MONOGRAFIE NR432)

Pod znakiem Saturna. Topika melancholii ...

Autor: Mazur Aneta ISBN: 978-83-7395-405-2 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 378 Wydawnictwo: WUO; OTPN ...

Rabat: 50 %
18,90 zł
Poczucie odpowiedzialności młodzieży skonfliktowanej z prawem. Studium pedagogiczne (STUDIA I MONOGRAFIE Nr 451)

Poczucie odpowiedzialności młodzieży sko...

Autor: Mudrecka Irena ISBN: 978-83-7395-422-9 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 424 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
25,20 zł
Phraseology in English Pharmaceutical Discourse: A Corpus-Driven Study of Register Variation, Studia i Monografie nr 516

Phraseology in English Pharmaceutical Di...

Autor: Grabowski Łukasz ISBN: 978-83-7395-643-8 Format: B5 Rok wydania: 2015 Liczba stron: 312 Wydawnictwo: Wydawnictwo UO ...

Rabat: 50 %
15,23 zł
Pejzaż stylowy nowej literatury polskiej (STUDIA I MONOGRAFIE NR 426)

Pejzaż stylowy nowej literatury polskiej...

Autor: Dąbrowska Elżbieta ISBN: 978-83-7395-364-2 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 288 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
14,70 zł
Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku

Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji ...

Autor: Smak Ewa, Włoch Stanisława (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-400-7 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 382 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
16,28 zł
Pedagogiczne refleksje... . Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Józefie Brągiel

Pedagogiczne refleksje... . Księga Jubil...

Autor: Górnicka Beata, Kurcz Alicja (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-536-3 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 626 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
26,78 zł
Patomorfologiczna całkowita odpowiedź u chorych na raka piersi poddanych przedoperacyjnej chemioterapii (STUDIA I MONOGRAFIE NR 573)

Patomorfologiczna całkowita odpowiedź u ...

Autor: Radecka Barbara ISBN: 978-83-7395-827-2 ISSN: 1233-6408 Format: B5 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 150 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

14,70 zł
Pamięć społeczna w zwierciadle języka. Analiza dyskursu pokolenia przełomu (STUDIA I MONOGRAFIE NR 455)

Pamięć społeczna w zwierciadle języka. A...

Autor: Biskupska Kamilla ISBN: 978-83-7395-453-3 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 174 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

17,85 zł
Oświata Dorosłych (1957–1990) jako źródło do dziejów edukacji dorosłych (STUDIA I MONOGRAFIE NR 515)

Oświata Dorosłych (1957–1990) jako źród...

Autor: Sapia-Drewniak Eleonora ISBN: 978-83-7395-631-5 Format: A4 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 210 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
10,50 zł
Osnowy sławianskoj fiłołogii. Tom I: Istoriko-etnograficzeskaja i etnoligwisticzeskaja problematika. Tom 2: Lingwisticzeskaja problematika

Osnowy sławianskoj fiłołogii. Tom I: Ist...

Autor: Aleksandr Dmitrijewicz Duliczenko ISBN: 978-83-86881-56-7 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 1168 Wydawnictwo: UO IFP, OTPN ...

Rabat: 50 %
49,88 zł
Orzeł biały na tle mroków nocy. Ikonografia Piotra Skargi

Orzeł biały na tle mroków nocy. Ikonogra...

Autor: Ożóg Kazimierz S. ISBN: 978-83-7767-840-4 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 304 Wydawnictwo: WAM - Kraków ...

Rabat: 50 %
17,33 zł
Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem (STUDIA I MONOGRAFIE NR 418)

Orientacja marketingowa i logistyczna w ...

Autor: Kauf Sabina ISBN: 978-837395-341-3 Format: B5 Rok wydania: 2009 Liczba stron: 280 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
13,65 zł
Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne. Wydawnie trzecie poprawione

Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoret...

Autor: Sokołowska Stanisława ISBN: 978-83-7395-355-0 Format: B5 Rok wydania: 2009 Liczba stron: 274 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
15,75 zł
Opinia publiczna byłej dzielnicy pruskiej wobec polskiego ruchu narodowego w rejencji opolskiej (1921–1939) (STUDIA I MONOGRAFIE NR 448)

Opinia publiczna byłej dzielnicy pruskie...

Autor: Masnyk Marek ISBN: 978-83-7395-432-8 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 284 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
18,38 zł
On Time: Reflections on Aspects of Time in Culture, Literature and Language

On Time: Reflections on Aspects of Time ...

Autor: Wolny Ryszard W. (ed.) ISBN: 978-83-7395-368-0 Format: B5 Rok wydania: 2009 Liczba stron: 258 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,03 zł
Od wrogów do braci. Posoborowe zmiany w dyskursie Kościoła katolickiego (STUDIA I MONOGRAFIE NR 475)

Od wrogów do braci. Posoborowe zmiany w ...

Autor: Makuchowska Marzena ISBN: 978-83-7395-431-1 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 496 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
24,15 zł
Od liberatury do e-literatury

Od liberatury do e-literatury

Autor: Eugeniusz Wilk, Monika Górska-Olesińska (red. nauk ISBN: 978-83-7395-440-3 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 294 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,60 zł
Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 476)

Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapo...

Autor: Giergiel Sabina ISBN: 978-83-7395-506-6 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 276 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
13,65 zł
Oblicza slawistyki. Komisje Międzynarodowego Komitetu Slawistów (1958-2013)

Oblicza slawistyki. Komisje Międzynarodo...

Autor: Gajda Stanisław (red. nauk.) ISBN: 978-83-8688-160-4 Format: A5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 296 Wydawnictwo: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO ...

Rabat: 50 %
12,60 zł
Obcość jako los. O prozie Borislava Pekicia (STUDIA I MONOGRAFIE NR 397)

Obcość jako los. O prozie Borislava Peki...

Autor: Giergiel Sabina (STUDIA I MONOGRAFIE NR 397) ISBN: 978-83-7395-287-4 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 216 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
10,50 zł
O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub specie culinaria (DODRUK)

O pokarmach, smakach i utraconych znacze...

Autor: Łeńska-Bąk Katarzyna ISBN: 978-83-7395-387-1 Format: A5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 328 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
17,33 zł
Nieśmiałość a wspierające i trudne relacje z ludźmi

Nieśmiałość a wspierające i trudne relac...

Autor: Dzwonkowska Irena ISBN: 978-83-7587-086-2 Format: B5 Rok wydania: 2009 Liczba stron: 258 Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS - Kraków ...

17,85 zł
Nauczyciel wczesnej edukacji

Nauczyciel wczesnej edukacji

Autor: Smak Ewa (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-357-4 Format: B5 Rok wydania: 2009 Liczba stron: 262 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,03 zł
Nauczyciel w edukacji przedszkolnej

Nauczyciel w edukacji przedszkolnej

Autor: Smak Ewa (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-186-0 Format: B5 Rok wydania: 2006 Liczba stron: 208 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Nauczyciel i uczeń w wybranych systemach penitencjarnych Europy Środkowej (STUDIA I MONOGRAFIE NR 447)

Nauczyciel i uczeń w wybranych systemach...

Autor: Widelak Dariusz ISBN: 978-83-7395-430-4 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 414 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
20,48 zł
Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych

Na tropach translatów. W poszukiwaniu od...

Autor: Chlebda Wojciech (red.nauk.) ISBN: 978-83-7395-470-0 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 178 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,88 zł
Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów

Na tropach korpusów. W poszukiwaniu opty...

Autor: Chlebda Wojciech (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-546-2 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 124 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
5,25 zł
Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji

Między tradycją a nowoczesnością. Tożsam...

Autor: Laszczak Wanda, Ambroziak Daria, Pudełko Brygida, ISBN: 978-83-7395-632-2 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 580 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
28,88 zł
Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym

Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo...

Autor: Nieroba Elżbieta, Czerner Anna, Szczepański Marek ISBN: 978-83-7395-370-3 Format: B5 Rok wydania: 2009 Liczba stron: 138 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
3,15 zł
Między historią a polityką. Śląsk w przestrzeni europejskiej. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Edmundowi Nowakowi

Między historią a polityką. Śląsk w prze...

Autor: Kisielewicz Danuta,i Trzcielińska-Polus Aleksandra ISBN: 978-83-7395-628-5 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 312 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
13,65 zł
Między Ameryką a Polską. Opolskie spotkania socjologiczne. (Between America and Poland: Opole Sociological Studies).

Między Ameryką a Polską. Opolskie spotka...

Autor: Frysztacki Krzysztof, Śliż Anna (red. nauk.) ISBN: 978-83-7688-083-9 Format: A5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 230 Wydawnictwo: Zakład Wydawniczy NOMOS- Kraków ...

Rabat: 50 %
9,98 zł
Metody refutacyjne w badaniach nad systemami logicznymi (STUDIA I MONOGRAFIE NR 445)

Metody refutacyjne w badaniach nad syste...

Autor: Robert Sochacki ISBN: 978-83-7395-427-4 ISSN: 1233-6408 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 122 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
6,30 zł
Metody i techniki badań ankietowych na przykładzie zachowań komunikacyjnych opolan

Metody i techniki badań ankietowych na p...

Autor: Kauf Sabina, Tłuczak Agnieszka ISBN: 978-83-7395-555-4 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 210 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
10,50 zł
Metody badań i ochrony żółwia błotnego. Podręcznik metodyczny

Metody badań i ochrony żółwia błotnego. ...

Autor: Mitrus Sławomir ISBN: 978-83-7395-259-1 Format: B5 Rok wydania: 2007 Liczba stron: 132 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,88 zł
Metoda symulacji komputerowych w badaniach kształtów linii wodoru formowanych w plazmie (STUDIA I MONOGRAFIE NR 422)

Metoda symulacji komputerowych w badania...

Autor: Olchawa Wiesław ISBN: 978-83-7395-7395- Format: B5 Rok wydania: 2009 Liczba stron: 118 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
5,78 zł
Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych. Księga poświęcona pamięci Profesor Aleksandry Wieczorek

Literatury słowiańskie w kręgu tradycji ...

Autor: Greń-Kulesza Jolanta (red. nauk.) ISBN: 978 83-7395-617-9 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 232 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,55 zł
Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności

Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczn...

Autor: Brzozowska Sabina, Mazur Aneta (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-540-0 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 266 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,55 zł
Liberatura, e-literatura i...Remiksy, remediacje, redefinicje

Liberatura, e-literatura i...Remiksy, re...

Autor: Górska-Olesińska Monika (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-515-8 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 330 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
14,18 zł
Les Représentations de la transgression dans l’ouvre de Marguerite Duras sur l’exemple des romans «Un Barrage contre le Pacifique, Moderato cantabile» et «L’Amant» (STUDIA I MONOGRAFIE NR 489)

Les Représentations de la transgression ...

Autor: Ledwina Anna ISBN: 978-83-7395-557-8 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 264 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
13,13 zł
Laboratorium chemii ogólnej nie tylko dla chemików. Cz. 1 i 2. Wydanie IV poprawione

Laboratorium chemii ogólnej nie tylko dl...

Autor: Domański Andrzej A., Dawidowska-Marynowicz Barbara ISBN: 978-83-7395-412-0 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 0 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

22,05 zł
La condition humaine dans la littérature française et francophone (Los człowieka w literaturze francuskiej i francuskojęzycznej)

La condition humaine dans la littérature...

Autor: Modrzejewska Krystyna (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-455-7 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 390 Wydawnictwo: WUO; OTPN ...

Rabat: 50 %
16,80 zł
L’image de la femme dans l’ouvre d’Émile Zola (Obraz kobiety w twórczości Emila Zoli) (STUDIA I MONOGRAFIE NR 472)

L’image de la femme dans l’ouvre d’Émile...

Autor: Anna Kaczmarek ISBN: 978-83-7395-487-8 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 240 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,55 zł
Kwartalnik Opolski ROK LVII nr 4/2011

Kwartalnik Opolski ROK LVII nr 4/2011

Autor: Pośpiech Jerzy (red.nauk.) ISSN: 0023-592X Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 150 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

12,96 zł
Kwartalnik Opolski ROK LVII nr 2/3/2011

Kwartalnik Opolski ROK LVII nr 2/3/2011

Autor: Jokiel Irena (red. nauk.) ISSN: 0023-592X Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 200 Wydawnictwo: UO, OTPN ...

17,28 zł
Kwartalnik Opolski ROK LVI nr 4/2010,

Kwartalnik Opolski ROK LVI nr 4/2010,

Autor: Pośpiech Jerzy (red. nauk.) ISSN: 0023-592X Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 188 Wydawnictwo: WUO; OTPN ...

16,20 zł
Kultura, animacja, zmiana społeczna

Kultura, animacja, zmiana społeczna

Autor: Nowak-Wolna Krystyna, Nycz Edward (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-542-4 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 228 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,98 zł
Kultura organizacyjna Uniwersytetu Opolskiego

Kultura organizacyjna Uniwersytetu Opols...

Autor: Geisler Robet (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-491-5 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 98 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
6,30 zł
Ku integralności edukacji wczesnoszkolnej.

Ku integralności edukacji wczesnoszkolne...

Autor: Smak Ewa, Włoch Stanisława (red. nauk.) ISBN: 978-83-62687-16-9 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 250 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
10,50 zł
Krzywe o sławnych nazwiskach ( STUDIA I MONOGRAFIE NR 494)

Krzywe o sławnych nazwiskach ( STUDIA I ...

Autor: Bryll Arkadiusz, Sochacki Robert ISBN: 978-83-7395-568-4 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 118 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,88 zł
Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce. Kierunki rozwoju i przyczyny

Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce...

Autor: Hanusik Krystyna, Dudek Aleksandra (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-593-6 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 162 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
6,83 zł
Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego (STUDIA I MONOGRAFIE NR 470)

Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego...

Autor: Malinowska Ewa ISBN: 978-83-7395-485-4 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 188 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,45 zł
Kondycja człowieka w literaturze francuskiej XX wieku (STUDIA I MONOGRAFIE NR 435)

Kondycja człowieka w literaturze francus...

Autor: Modrzejewska Krystyna ISBN: 978-83-7395-394-9 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 206 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,98 zł
Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa ( STUDIA I MONOGRAFIE NR 511)

Kompetencje logistyki w tworzeniu przewa...

Autor: Matwiejczuk Rafał ISBN: 978-83-7395-614-8 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 382 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
18,90 zł
Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich nr 3. Frazeologia

Komparacja systemów i funkcjonowania wsp...

Autor: Mokijenko Walerij, Walter Harry (red. nauk.) ISBN: 978-83-86881-50-5 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 530 Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski Instytut Filologii Polskiej ...

Rabat: 50 %
11,55 zł
Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich nr 4. Polityka językowa

Komparacja systemów i funkcjonowania wsp...

Autor: Lubaś Władysław ISBN: 978-83-86881-50-5 Format: B5 Rok wydania: 2009 Liczba stron: 560 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
25,73 zł
Kobieta w przestrzeni wizualnej (+CD)

Kobieta w przestrzeni wizualnej (+CD)

Autor: Barska Anna, Biskupska Kamilla (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-495-3 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 286 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,08 zł
Kierunki i determinanty przemian konsumpcji. Aktualne problemy

Kierunki i determinanty przemian konsump...

Autor: Łangowska-Szczęśniak Urszula, Bobrowska Agnieszka ISBN: 978-83-7395-567-7 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 208 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Kawiarnia Szkocka

Kawiarnia Szkocka

Autor: Case Susana H. ISBN: 978-83-7395-402-1 Format: A5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 68 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
5,25 zł
Karl Lőwith a heglowski rozwój ducha w XIX wieku. Inspiracje filozoficzne (STUDIA I MONOGRAFIE NR 444)

Karl Lőwith a heglowski rozwój ducha w X...

Autor: Benisz Henryk ISBN: 978-83-7395-417-5 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 500 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
24,68 zł
Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych

Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór stud...

Autor: Krystyna Kossakowska-Jarosz z udziałem Małgorzaty ISBN: 978-83-7395-447-2 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 332 Wydawnictwo: UO, OTPN ...

Rabat: 50 %
14,18 zł
Jurysdykcja krajowa w sprawach cywilnych i handlowych w polskim systemie prawnym i prawie europejskim

Jurysdykcja krajowa w sprawach cywilnych...

Autor: Duszka-Jakimko Hanna ISBN: 978-83-7395-170-9 Format: B5 Rok wydania: 2006 Liczba stron: 144 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
3,68 zł
Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych

Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowy...

Autor: Dąbrowska Elżbieta, Jokiel Irena (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-516-5 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 288 Wydawnictwo: WUO; OTPN ...

Rabat: 50 %
12,08 zł
Język-komunikacja

Język-komunikacja

Autor: Kleszcz Krzysztof, Krzempek Monika (red.) ISBN: 978-83-7395-323-9 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 206 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

17,85 zł
Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej

Język polski w europejskiej przestrzeni ...

Autor: Gajda Stanisław (red.nauk.) ISBN: 978-83-86881-52-9 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 340 Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski Instytut Filologii Polskiej ...

17,85 zł
Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów

Jan Kochanowski i renesans europejski. O...

Autor: Jörg Schulte ISBN: 978-83-7543-253-4 Format: A5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 352 Wydawnictwo: Wydawnictwo Neriton - Warszawa ...

Rabat: 50 %
17,33 zł
Ivan Turgenev and Joseph Conrad: A Study in Philosophical, Literary and Socio-Political Relationships (STUDIA I MONOGRAFIE NR 478)

Ivan Turgenev and Joseph Conrad: A Study...

Autor: Pudełko Brygida ISBN: 978-83-7395-522-6 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 244 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,08 zł
Inter Duas Potestates. Polityka religijna Teoderyka Wielkiego

Inter Duas Potestates. Polityka religijn...

Autor: Ożóg Monika ISBN: 978-83-7767-817-6 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 314 Wydawnictwo: WAM - Kraków ...

Rabat: 50 %
15,75 zł
Instrumenty pochodne na międzynarodowych rynkach finansowych (wybrane zagadnienia). Teoria i przykłady

Instrumenty pochodne na międzynarodowych...

Autor: Fałat-Kilijańska Ilona, Karwowski Jacek, Poskart R ISBN: 978-83-7395-586-8 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 188 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,45 zł
In the Shadow of the Iron Lady: Thatcherism as a Cultural Phenomenon and Its Representation in Contemporary British Novel (STUDIA I MONOGRAFIE NR 450)

In the Shadow of the Iron Lady: Thatcher...

Autor: Nicieja Stankomir ISBN: 978-83-7395-434-2 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 250 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,60 zł
Horyzonty humanistyki

Horyzonty humanistyki

Autor: Gajda Stanisław (red. nauk.) ISBN: 978-83-8688-159-8 Format: A5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 150 Wydawnictwo: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskieg ...

Rabat: 50 %
9,45 zł
Historia planowania i budowy miast

Historia planowania i budowy miast

Autor: Słodczyk Janusz ISBN: 978-83-7395-484-7 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 442 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
35,18 zł
Główne Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską, (STUDIA I MONOGRAFIE NR 496)

Główne Kościoły chrześcijańskie w Polsce...

Autor: Kusztal Aleksandra ISBN: 978-83-7395-580-6 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 252 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,60 zł
Galois Module Structure of the Group of Units of Real Abelian Fields (STUDIA I MONOGRAFIE NR 465)

Galois Module Structure of the Group of ...

Autor: Marszałek Roman ISBN: 978-83-7395-475-5 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 66 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
3,15 zł
Frazeologia a przekład

Frazeologia a przekład

Autor: Chlebda Wojciech (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-619-3 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 448 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
18,90 zł
Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej

Formy opieki, wychowania i wsparcia w zr...

Autor: Brągiel Józefa, Badora Sylwia (red.) ISBN: 978-83-7395-139-6 Format: B5 Rok wydania: 2005 Liczba stron: 596 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
26,25 zł
Forma i znaczenie. Projekt semazjologii Antona Marty'ego w kontekście problemu relatywizmu językowego (STUDIA I MONOGRAFIE NR 462)

Forma i znaczenie. Projekt semazjologii ...

Autor: Machlarz Artur ISBN: 978-83-7395-467-0 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 214 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
10,50 zł
Flota i polityka morska Aleksandra I Komnena. Kryzys bizantyńskiej floty wojennej w XI wieku i jego przezwyciężenie przez Aleksandra I Komnena.

Flota i polityka morska Aleksandra I Kom...

Autor: Böhm Marcin ISBN: 978-83-7730-086-2 Format: A5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 296 Wydawnictwo: AVALON - Kraków ...

Rabat: 50 %
14,70 zł
Fiszki Tadeusza Różewicza. Technika kompozycji w dramacie i poezji. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 446)

Fiszki Tadeusza Różewicza. Technika komp...

Autor: Solski Zbigniew Władysław ISBN: 978-83-7395-426-7 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 428 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
21,00 zł
Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe

Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i n...

Autor: Kossakowska-Jarosz Krystyna i Nocoń Jolanta (red. ISBN: 978-83-7395-498-4 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 416 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
17,85 zł
Fauna denna rzek zlewni Nysy Kłodzkiej i możliwości jej stosowania w ocenie jakości wód (STUDIA I MONOGRAFIE NR 466)

Fauna denna rzek zlewni Nysy Kłodzkiej i...

Autor: Izabela Czerniawska-Kusza ISBN: 978-83-7395-476-2 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 148 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,35 zł
Ewolucja systemu samorządu terytorialnego w Polsce po II wojnie światowej

Ewolucja systemu samorządu terytorialneg...

Autor: Honka Norbert ISBN: 978-83-229-3265-0 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 312 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ...

Rabat: 50 %
15,23 zł
Evil and Ugliness across Literatures and Cultures

Evil and Ugliness across Literatures and...

Autor: Wolny Ryszard, Nicieja Stankomir, Ciuk Andrzej (re ISBN: 978-83-7395-537-0 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 306 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
13,13 zł
Edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Gabrieli Kapicy

Edukacja wczesnoszkolna. Teoria i prakty...

Autor: Smak Ewa, Kłosińska Tatiana, Konopnicka Iwona (red ISBN: 978-83-7395-558-5 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 400 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
17,33 zł
Edukacja teatralna w procesie kształcenia i wychowania młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych na Opolszczyźnie, (Stud. i Mon. nr 484), [zawiera płytę DVD]

Edukacja teatralna w procesie kształceni...

Autor: Włoch Agnieszka ISBN: 978-83-7395-493-9 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 372 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
18,38 zł
Education in the Enterprise to the Challenges of Globalizing Economy (STUDIA I MONOGRAFIE NR 463)

Education in the Enterprise to the Chall...

Autor: Weiss Elżbieta, Suchodolska Anna ISBN: 978-83-7395-469-4 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 230 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,55 zł
Dystynkcje kulturowe w przekładzie z języka francuskiego na język polski

Dystynkcje kulturowe w przekładzie z jęz...

Autor: Ledwina Anna, Modrzejewska Krystyna (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-569-1 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 194 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,40 zł
Druga szansa młodzieży. Studium funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 505)

Druga szansa młodzieży. Studium funkcjon...

Autor: Nycz Edward ISBN: 978-83-7395-599-8 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 524 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
25,73 zł
Droga do powołania Uniwersytetu Opolskiego i stan jego dojrzałości po 18 latach

Droga do powołania Uniwersytetu Opolskie...

Autor: Nowakowska Maria (red. nauk.) ISBN: 978-83-63950-00-2 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 204 Wydawnictwo: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO - Op ...

Rabat: 50 %
10,50 zł
Dostojny Uniwersytet?

Dostojny Uniwersytet?

Autor: Śliz Anna, Szczepański Marek S. (red. nauk.) ISBN: 978-83-64363-19-1 Format: 28x20cm Rok wydania: 2014 Liczba stron: 202 Wydawnictwo: Oficyna Naukowa - Warszawa ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Doskonalenie komputerowego pomiaru testowego

Doskonalenie komputerowego pomiaru testo...

Autor: Hurek Józef, Sztejnberg Aleksander ISBN: 978-83-7395-353-6 Format: B5 Rok wydania: 2009 Liczba stron: 126 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
6,30 zł
Do-prawdy? Studia i szkice o literaturze najnowszej

Do-prawdy? Studia i szkice o literaturze...

Autor: Gleń Adrian ISBN: 978-83-7395-524-0 Format: A5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 208 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,98 zł
Discursive Exponents of the Ideology of Counterculture in Allen Ginsberg's Poems (STUDIA I MONOGRAFIE NR 471)

Discursive Exponents of the Ideology of ...

Autor: Molek-Kozakowska Katarzyna ISBN: 978-83-7395-486-1 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 252 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,60 zł
Diagnostyka wyładowań elektrycznych w układach z barierą dialektryczną o dużej wartości przenikalności dialektrycznej (STUDIA I MONOGRAFIE NR 449)

Diagnostyka wyładowań elektrycznych w uk...

Autor: Janus Henryk Wojciech ISBN: 978-83-7395-433-5 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 136 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
6,83 zł
Diagnostyka plazmy niskotemperaturowej metodami spektroskopii optycznej (STUDIA I MONOGRAFIE NR 499)

Diagnostyka plazmy niskotemperaturowej m...

Autor: Pawelec Ewa ISBN: 978-83-7395-585-1 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 222 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,03 zł
Derivational conspiracy: the demise of subjectess clauses in English (STUDIA I MONOGRAFIE NR 404)

Derivational conspiracy: the demise of s...

Autor: Malak Janusz ISBN: 978-83-7395-300-0 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 296 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
14,70 zł
Demokracja polska na początku drugiej dekady XXI wieku

Demokracja polska na początku drugiej de...

Autor: Machelski Zbigniew (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-576-9 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 242 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
10,50 zł
Człowiek wobec wyzwań współczesności. Konteksty edukacyjne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Korczyńskiemu

Człowiek wobec wyzwań współczesności. Ko...

Autor: Krasnodębska Anna., Konieczna Ewelina. J., (red. n ISBN: 978-83-7395-560-8 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 256 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,03 zł
Contribution of Educational Societies to the Development of the European Culture

Contribution of Educational Societies to...

Autor: Sapia-Drewniak Eleonora, Piechnik-Borusowska Jolan ISBN: 978-83-7395-291-1 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 206 Wydawnictwo: Wydawnictwo UO ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Consciousness, Beauty and Analogy of Being in the Poetry and Prose of Thomas MacGreevy (Studia i Monografie nr 486)

Consciousness, Beauty and Analogy of Bei...

Autor: Grzybowski Wacław ISBN: 978-83-7395-532-5 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 256 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,60 zł
Citizen Journalism - the Future of News or a Grand Utopian Movement

Citizen Journalism - the Future of News ...

Autor: Chyliński Marek (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-550-9 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 156 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
6,83 zł
Charles Sanders Peirce o nieskończonej wspólnocie badaczy

Charles Sanders Peirce o nieskończonej w...

Autor: Hensoldt Agnieszka (wstęp i tłumaczenie) ISBN: 978-83-7395-322-2 Format: A5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 176 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,40 zł
Chôra i agora. U filozoficznych korzeni kultury europejskiej

Chôra i agora. U filozoficznych kor...

Autor: Kijaczko Stanisław, Krasicki Jan (red.) ISBN: 978-83-7395-313-0 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 218 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego Kod: k679 ...

Rabat: 50 %
9,45 zł
Bałkany performatywne. Rytuał – dramat – sztuka w przestrzeni publicznej

Bałkany performatywne. Rytuał – dramat –...

Autor: Sztandara Magdalena, Injac Goran, Kuligowski Walde ISBN: 978-83-7395-578-3 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 206 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Archiwum etnograficzne t. 54: Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych

Archiwum etnograficzne t. 54: Praktykowa...

Autor: Hajduk-Nijakowska Janina (red. nauk.) ISSN: 0066-6858 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 380 Wydawnictwo: UO, OTPN, PTL ...

Rabat: 50 %
16,80 zł
Antynomie polityczności. Artykuły, eseje i szkice dedykowane Profesor Barbarze Goli

Antynomie polityczności. Artykuły, eseje...

Autor: Minkner Kamil, Rubisz Lech (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-573-8 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 230 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,98 zł
Antropogeniczne przeobrażenia krajobrazu opolskiego odcinka doliny Odry w XX w. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 513)

Antropogeniczne przeobrażenia krajobrazu...

Autor: Wróbel Radosława ISBN: 978-83-7395-626-1 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 206 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
10,50 zł
Amnesty International – wybrane aspekty działalności pedagogicznej ( STUDIA I MONOGRAFIE NR 498)

Amnesty International – wybrane aspekty ...

Autor: Pogorzelska Marzanna ISBN: 978-83-7395-584-4 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 176 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,93 zł
Aktualne i przyszłościowe wyzwania edukacyjno-kulturowe. Wybór tekstów

Aktualne i przyszłościowe wyzwania eduka...

Autor: Łomny Zygmunt ISBN: 978-83-7395-468-7 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 502 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
21,53 zł
Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych

Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowyc...

Autor: Jokiel Irena, Burzka-Janik Małgorzata (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-521-9 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 350 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
15,23 zł
A Short Introduction to Micro-and Macroeconomics

A Short Introduction to Micro-and Macroe...

Autor: Platje Joost ISBN: 83-7395-224-1 Format: B5 Rok wydania: 2006 Liczba stron: 204 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,55 zł
25 lat Uniwersytetu Opolskiego -album

25 lat Uniwersytetu Opolskiego -album

Autor: Szawczyk-Kłops Danuta, Słodczyk Janusz (red.) ISBN: 978-83-7395-820-3 Rok wydania: 2019 Liczba stron: 184 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

45,00 zł
"Tyle naraz świata"...Szkice o poezji Wiesławy Szymborskiej

"Tyle naraz świata"...Szkice o poezji Wi...

Autor: Burzka-Janik Małgorzata ISBN: 978-83-7395-523-3 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 120 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiegp ...

11,55 zł
"Readings in English and American Literature and Culture" 2: The Body

"Readings in English and American Litera...

Autor: (eds.) Ilona Dobosiewicz, Jacek Gutorow ISBN: 978-83-7395-337-6 Format: B5 Rok wydania: 2009 Liczba stron: 286 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
12,08 zł
"Niełatwo być człowiekiem". O twórczości Mešy Selimovicia (STUDIA I MONOGRAFIE NR 467)

"Niełatwo być człowiekiem". O twórczości...

Autor: Modelska-Kwaśniowska Anna ISBN: 978-83-7395-477-9 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 162 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,88 zł
"Literaport Revue annuelle de la littérature francophone". No 1: La révolte dans la littérature française

"Literaport Revue annuelle de la littéra...

Autor: Krystyna Modrzejewska (red. nauk.) ISSN: 2392-0637 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 170 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,35 zł
"Kto ojczyźnie swojej służy". Pamiątka obchodów czterechsetlecia śmierci Piotra Skargi

"Kto ojczyźnie swojej służy". Pamiątka o...

Autor: Lenart Mirosław (red. nauk.) ISBN: 978-83-904142-8-7 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 204 Wydawnictwo: Archiwum Państwowe, Uniwersytet Opolski - Opole ...

Rabat: 50 %
15,75 zł
"Kto mi dał skrzydła..." O życiu i działalności Janiny Porazińskiej (STUDIA I MONOGRAFIE NR 510)

"Kto mi dał skrzydła..." O życiu i dział...

Autor: Olszewska Bożena ISBN: 978-83-7395-603-2 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 198 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,98 zł
"Język a Edukacja" 3: Świadomość językowa

"Język a Edukacja" 3: Świadomość językow...

Autor: Nocoń Jolanta, Tabisz Anna (red. nauk.) ISSN: 2299-5528 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 258 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
11,03 zł
"Język a Edukacja" 2: Tekst edukacyjny

"Język a Edukacja" 2: Tekst edukacyjny

Autor: Nocoń Jolanta, Tabisz Anna (red. nauk.) ISSN: 2299-5528 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 198 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,64 zł
"Język a Edukacja" 1: Kształcenie językowe

"Język a Edukacja" 1: Kształcenie języko...

Autor: Nocoń Jolanta, Skowronek Bogusław (red. nauk.) ISSN: 2299-5528 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 178 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
8,10 zł
"Boczne odnogi, ciemne jamy..." Studia i szkice literackie

"Boczne odnogi, ciemne jamy..." Studia i...

Autor: Małczyński Bartosz ISBN: 978-83-7395-465-6 Format: A5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 150 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
7,35 zł
"Stromata Anthropologica" 09: Głód. Skojarzenia, metafory, refleksje...

"Stromata Anthropologica" 09: Głód. Skoj...

Autor: Łeńska-Bąk Katarzyna, Sztandara Magdalena (red. na ISSN: 1897-5666 Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 354 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
15,23 zł
"Stromata Anthropologica" 08: Brud – dylematy – sprawy

"Stromata Anthropologica" 08: Brud – dyl...

Autor: Sztandara Magdalena (red. nauk.) ISSN: 1897-5666 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 480 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 30 %
29,48 zł
"Stromata Anthropologica" 07: O rozkoszach wszelkich... Od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury

"Stromata Anthropologica" 07: O rozkosza...

Autor: Łeńska-Bąk Katarzyna, Sztandara Magdalena (red. na ISSN: 1897-5666 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 400 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
16,80 zł
"Stromata Anthropologica" 06: Zmowa, intryga, spisek. O tajnych układach w strukturze codzienności

"Stromata Anthropologica" 06: Zmowa, int...

Autor: Łeńska-Bąk Katarzyna, Sztandara Magdalena (red. ISSN: 1897-5666 Format: B5 Rok wydania: 2010 Liczba stron: 366 Wydawnictwo: WUO; OTPN ...

Rabat: 50 %
15,75 zł
"Stromata Anthropologica" 05: Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie – konteksty – interpretacje

"Stromata Anthropologica" 05: Wokół chor...

Autor: Łeńska-Bąk Katarzyna, Sztandara Magdalena (red.nau ISSN: 1897-5666 Format: B5 Rok wydania: 2009 Liczba stron: 354 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
15,66 zł
"Stromata Anthropologica" 04: Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze

"Stromata Anthropologica" 04: Sztuka życ...

Autor: Łeńska-Bąk Katarzyna, Sztandara Magdalena (red. na ISSN: 1897-5666 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 360 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
15,12 zł
"Stromata Anthropologica" 03: Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych

"Stromata Anthropologica" 03: Doświadcza...

Autor: Łeńska-Bąk Katarzyna, Sztandara Magdalena (red. na ISSN: 1897-5666 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 432 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
18,90 zł
"Stromata Anthropologica" 03: Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych

"Stromata Anthropologica" 03: Doświadcza...

Autor: Łeńska-Bąk Katarzyna, Sztandara Magdalena (red. na ISSN: 1897-5666 Format: B5 Rok wydania: 2008 Liczba stron: 432 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
9,72 zł
"Readings in English and American Literature and Culture" 3: The Dream

"Readings in English and American Litera...

Autor: Dobosiewicz Ilona, Gutorow Jacek (eds.) ISBN: 978-83-7395-452-6 ISSN: 2080-5403 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 310 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

26,25 zł
"Germanistische Werkstatt" 4: Deutsche Sprache und Literatur im Wandel

"Germanistische Werkstatt" 4: Deutsche S...

Autor: (red. nauk.) Gabriela Jelitto-Piechulik, Felicja ISSN: 1509-2178 Format: B5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 308 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
13,13 zł
"Colored Alphabets' Flutter." John Ashbery and the Twentieth-Century American Avant-Gardes (Studia i Monografie Nr 483)

"Colored Alphabets' Flutter." John Ashbe...

Autor: Marcinkiewicz Paweł ISBN: 978-83-7395-528-8 Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 280 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
13,65 zł
"Było nie minęło". Antologia tekstów krytycznych poświęconych twórczości Juliana Kornhausera

"Było nie minęło". Antologia tekstów kry...

Autor: Gleń Adrian (red. nauk.) ISBN: 978-83-7395-464-9 Format: A5 Rok wydania: 2011 Liczba stron: 318 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
16,80 zł
,"Kwartalnik Opolski" 2009, R. LV, nr 4,

,"Kwartalnik Opolski" 2009, R. LV, nr 4,

Autor: Pośpiech Jerzy (red. nauk.) ISSN: 0023-592X Format: B5 Rok wydania: 2009 Liczba stron: 122 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

10,80 zł
 "Germanistische Werkstatt" 5/2013: Gegenwärtige Forschungsrichtungen in den sprach-, literatur- und kulturwissenschaftlichen Diskursen von Nachwuchswissenschaftlern.

"Germanistische Werkstatt" 5/2013: Geg...

Autor: Księżyk Felicja, Jelitto-Piechulik Gabriela (red. ISSN: 1509-2178 Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 332 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ...

Rabat: 50 %
14,18 zł