Wszystko

Zmierzch Herdera. Filologiczne podstawy slawistyki
Rabat:50 %
6,83 zł
Zarządzanie wiedzą w szpitalach publicznych. Identyfikacja poziomu i kierunki doskonalenia, (Stud. i Mon. Nr 485)
Rabat:50 %
20,48 zł
Zagadnienie empirycznych podstaw etyki. Studium krytyczne metaetyki posthume'owskiej
Rabat:50 %
8,93 zł
Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego
Rabat:50 %
15,23 zł
Wykorzystanie metod statystycznych do opisu akumulacji 137Cs w glebach  (STUDIA I MONOGRAFIE NR 495)
Rabat:50 %
7,88 zł
Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 501)
Rabat:50 %
8,40 zł
Wybrane problemy nauki i nauczania prawa
Rabat:50 %
19,43 zł
Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne
Rabat:50 %
17,33 zł
Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania (wybrane zagadnienia (STUDIA I MONOGRAFIE NR 508)
Rabat:50 %
11,55 zł
WieloPolska. Nowe struktury - nowe zróżnicowania
Rabat:50 %
11,03 zł
W stronę silnego państwa. Koncepcje ustrojowe prawników obozu rządzącego w Polsce 1926-1939
Rabat:50 %
19,43 zł
Vademecum leksyki rosyjskiego języka biznesu. (Książka  elektroniczna na CD)
Rabat:50 %
7,88 zł
Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego
Rabat:50 %
7,88 zł
Uwarunkowania i efekty nauczania-uczenia się wiedzy o społeczeństwie (STUDIA I MONOGRAFIE NR 453)
Rabat:50 %
16,28 zł
Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych
Rabat:50 %
8,93 zł
Unikatowość festiwali im. Ignaza Reimanna w Wambierzycach i Krosnowicach w propagowaniu jego twórczości we współczesnej muzyce koncertowej i liturgicznej [zawiera CD] (STUDIA I MONOGRAFIE NR 491)
Rabat:50 %
13,13 zł
Tragedia w kopalni. Kulturowe konteksty katastrof i wypadków górniczych (STUDIA I MONOGRAFIE NR 502)
Rabat:50 %
17,33 zł
Tradycje i perspektywy edukacji. Czesko-polskie studia pedagogiczne, t. 6
Rabat:50 %
8,93 zł
Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej
Rabat:50 %
17,33 zł
The Problems and Career Prospects of the Young. Selected Social and Legal Issues
Rabat:50 %
5,78 zł