Antropogeniczne przeobrażenia krajobrazu opolskiego odcinka doliny Odry w XX w. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 513)

 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • szt.
 • Cena katalogowa: 21,00 zł
 • (Cena katalogowa: 20,00 zł)
 • Rabat: -10,50 zł
 • (Rabat: -10,00 zł)
 • Cena netto: 10,00 zł 10,50 zł
 • Autor: Wróbel Radosława
 • ISBN: 978-83-7395-626-1
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2014
 • Liczba stron: 206
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
W książce podjęta została problematyka tych przemian krajobrazu opolskiego odcinka doliny Odry, które są efektem działalności człowieka. Określono zasięg tych przemian i miejsca ich największej koncentracji, wykorzystując do tego celu systemy informacji geograficznej. Wskazano główne przyczyny zmian i podjęto próbę określenia działań mających na celu ograniczenie negatywnych czynników wpływających na analizowany obszar. Przedstawiono także główne walory fizycznogeograficzne i przyrodnicze opolskiego odcinka doliny Odry. Książka zawiera wiele map, w tym o charakterze archiwalnym, ukazujących Odrę w minionych latach.

Praca jest adresowana do osób zajmujących się problematyką antropogenicznych przemian krajobrazu, systemami geoinformacyjnymi, zagadnieniami odrzańskimi oraz kartografią historyczną.