Antropogeniczne przeobrażenia krajobrazu opolskiego odcinka doliny Odry w XX w. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 513)

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 20,00 zł 21,00 zł
  • Autor: Wróbel Radosława
  • ISBN: 978-83-7395-626-1
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2014
  • Liczba stron: 206
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
W książce podjęta została problematyka tych przemian krajobrazu opolskiego odcinka doliny Odry, które są efektem działalności człowieka. Określono zasięg tych przemian i miejsca ich największej koncentracji, wykorzystując do tego celu systemy informacji geograficznej. Wskazano główne przyczyny zmian i podjęto próbę określenia działań mających na celu ograniczenie negatywnych czynników wpływających na analizowany obszar. Przedstawiono także główne walory fizycznogeograficzne i przyrodnicze opolskiego odcinka doliny Odry. Książka zawiera wiele map, w tym o charakterze archiwalnym, ukazujących Odrę w minionych latach.

Praca jest adresowana do osób zajmujących się problematyką antropogenicznych przemian krajobrazu, systemami geoinformacyjnymi, zagadnieniami odrzańskimi oraz kartografią historyczną.