Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 18,00 zł 18,90 zł
  • Autor: Duszka-Jakimko Hanna, Stadniczeńko Stanisław Lesze
  • ISBN: 978-83-7395-323-9
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2008
  • Liczba stron: 214
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Praca stanowi kolejny już, powstały z inicjatywy Katedry Nauk Prawno-Ustrojowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i przy współpracy przedstawicieli innych ośrodków akademickich, zbiór opracowań poświęconych różnym aspektom złożonej problematyki pozasądowych metod rozwiązywania sporów prawnych. Literatura tradycyjnie już zalicza do nich: negocjacje, mediacje, koncyliacje i arbitraż. Przedstawione artykuły wskazują na różnorodność obszarów stosunków prawnych, w których mediacja czy arbitraż znajduje lub może znaleźć zastosowanie, tak w płaszczyźnie regulacji krajowych (w prawie cywilnym, gospodarczym, rodzinnym i opiekuńczym, finansowym), jak również w prawie międzynarodowym i europejskim. W niniejszym zbiorze Czytelnik odnajdzie również uwagi dotyczące krytyki obowiązującego prawa i postulaty de lege ferenda wynikające z doświadczeń prawników praktyków zajmujących się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, jak również wypływających z doświadczeń samych mediatorów.
Praca adresowana jest do praktyków, mediatorów sądowych, nauczycieli uniwersyteckich, studentów.