3Z Miasta: Zauważ - Zrównoważ - Zagospodaruj

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 16,00 zł 16,80 zł
  • Autor: Śliwa Magdalena (red. nauk.)
  • ISBN: 978-93-7395-679-7
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2015
  • Liczba stron: 188
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

W ramach postępującego oraz niekontrolowanego rozwoju miast coraz częściej podejmuje się dyskusje na temat problemów i zagrożeń związanych z  tym procesem. Wszelkie rozważania mają na celu wykreowanie odpowiednich – zarówno sprawdzonych, jak i nowatorskich – rozwiązań eliminujących istniejące konflikty. Jednak czy możliwe jest wprowadzenie pełnej równowagi pomiędzy złożonymi procesami rozwoju społecznego, ekonomicznego, ekologicznego oraz przestrzennego miasta? Zgodnie z  ideą badań „3Z Miasta” pierwszym celem było zauważenie problemów, przed jakimi stoją współczesne miasta. Drugi cel to przedstawienie możliwości zrównoważenia różnych rozwiązań konfliktów, a trzeci cel to odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. Treść publikacji podzielono na trzy bloki tematyczne: Współczesne problemy planowania i kształtowania miast, Rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz Działalność człowieka na rzecz rozwoju miasta. Zaprezentowane w  nich wyniki badań oraz przeanalizowane studia przypadków stanowią cenne przemyślenia młodych ambitnych ludzi, dla których nie jest obojętne to, w jakich miastach żyją.

Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów takich kierunków, jak gospodarka przestrzenna, geografia miast, studia miejskie, architektura i urbanistyka. Poza tym odbiorcami publikacji mogą być przedstawiciele samorządu terytorialnego, planiści przestrzenni, urbaniści, badacze zajmujący się problematyką miejską.